Loggotype Räddningstjänsten Gislaved - Gnosjö
Skriv ut
E-post

Första hjälpen


LABC:
En grundutbildning för alla i samhället vad det gäller

L: Livsfarligt läge
A: Andning
B: Blödning
C: Chock

Tidsåtgång ca: 2h

HLR samt AED- Hjärtstartare:
I grundutbildningen i HLR lär du lär dig undersöka medvetande och kontrollera livstecken på en till synes livlös person, larma, göra hjärt-lungräddning samt lägga en person i stabilt-sidoläge.
I utbildningen får man också en genomgång av en AED- hjärtstartare.

Tidsåtgång ca: 3h

D-HLR:
I en kurs i D-HLR lär du dig använda en hjärtstartare och hur man delar upp arbetet när man är flera livräddare. Kursen vänder sig till dem som har hjärtstartare i sin närhet samt dem som i sitt yrke kan bli larmade till hjärtstopp, tex räddningstjänstpersonal, polis, simhallspersonal, väktare mm.

För att gå kurs i D-HLR ska du ha gått kurs i HLR inom en sex månader innan utbildningstillfället. I D-HLR-kursen läggs tonvikten på hanteringen av hjärtstartaren i samband med HLR hur man delar upp arbetet när man är flera livräddare som kan hjälpa till.

I grundkursen D-HLR lär du dig att använda en hjärtstartare. Du lär dig också hur man ska agera när man är två eller flera som kan hjälpa till vid ett hjärtstopp.

Tidsåtgång ca: 4h

Barn HLR:
Kursen i Livräddande första hjälp till barn vänder sig till alla vuxna i samhället som vill lära sig livräddande första hjälpen till barn och de som tar hand om och behandlar barn. Det gäller såväl lekmän som sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänsten.

Kursen består av tre delar:
- Hjärt-Lungräddning på barn i åldern 0-1år samt från1år -puberteten
- Luftvägstopp på barn från 0-1år och 1år -puberteten
- En allmän del som heter Allvarlig och akut sjukdom hos barn och som främst vänder sig till lekmän och är ej obligatorisk.

Kursen innehåller både en teori- och praktikdel. I praktikdelen så får deltagarna öva på olika barn -hlrdockor, en baby 0 - 1år och en junior 1år — pubertet. Dockorna har en registreringsmätare, som mäter deltagarnas inblåsningar och kompressionsdjup, allt detta för att få så god kvalitet som möjligt.

Tidsåtgång ca: 3-4h

Copyright © 2009 Räddningstjänsten Gislaved Gnosjö